Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

LPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin ska ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig del i fler vårdprocesser.

Stefan Stridsman
Verksamhetsområdeschef Neurocentrum
RPO-representant
E-post:stefan.stridsman@norrbotten.se

  • Birgitta Nordström
  • Ines Nilsson    
  • Lars Jacobsson 
  • Maria Nordin
  • Maria Rytterlöv (ALK)
  • Ulla Isaksson
  • MAR Luleå (Kommunrepresentant)    
  • Jenny Jonsson Lundström (LM-kommittén)

LAG Traumatisk hjärnskada
Ordförande: Lars Jacobsson
E-post: lars.jacobsson@norrbotten.se

Therese Apleqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se