Äldres hälsa och palliativ vård

LPO äldres hälsa och palliativ vård har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra äldre, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom.

Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Agnes Lindbo
Specialistläkare
E-post: agnes.lindbo@norrbotten.se

  • Peter Johansson (RPO-representant)
  • Lena Kaarle (RPO-representant)
  • Elin Wallström (ALK)
  • Marina Holmström (LM-kommitté)
  • Irene Lundqvist (Kommunrepresentant)

LAG Kognitiv svikt
Ordförande: Agnes Lindbo
E-post: agnes.lindbo@norrbotten.se

LAG Sköra äldre
Ordförande: Agnes Lindbo

LAG Palliativ vård
Ordförande: Rose-Marie Imoni
E-post: rose-marie.imoni@norrbotten.se

Jessica Segerlund
E-post: jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073-082 16 23