Reumatiska sjukdomar

LPO reumatiska sjukdomar ska arbeta för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen inom reumatiska sjukdomar.

Reumatism är ett samlingsbegrepp för många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system och prognosen kan variera. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet. Samverkan mellan olika vårdprofessioner samt medicinska discipliner är nödvändig.

Vakant

  • Anders Bergström (LM-kommitté)
  • Nikitas Samiotakis (RPO-representant)
  • Vakant (ALK)

Therese Apelqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se