Ögonsjukdomar

LPO ögonsjukdomar ska arbeta för en god och likvärdig ögonsjukvård i hela regionen samt skapa samsyn inom professionen. Patientgrupper som det kan fokuseras på inom uppdraget är till exempel barn och skelning, glaukom, hereditära retinala sjukdomar, kirurgisk retina, kornea, lins, medicinsk retina, neurooftalmologi, plastik/orbita, ögononkologi och uvea. 

Kati Remes
Överläkare Ögonsjukvård länsklinik
RPO-representant
E-post: kati.remes@norrbotten.se

  • Gunilla Nordlander (RPO-representant)
  • Linda Grahn (LM-kommitté)
  • Per Stenlund (ALK)

Therese Apelqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se