Sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många olika sjukdomsgrupper och patienternas behov varierar. LPO sällsynta sjukdomar ska samordna och sprida kunskap som säkerställer att patienterna får tillgång till bästa möjliga diagnostik, behandling och omhändertagande.

Åsa Lindfors
Överläkare Barnmedicin och habilitering Sunderby sjukhus
RPO-representant
E-post: asa.lindfors@norrbotten.se

  • Anders Bergström (LM-kommitté)
  • Vakant (ALK)

Jessica Segerlund
E-post:jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073- 082 16 23