Hitta på sidan

Trumhinneperforation

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvård

 • Primär bedömning och undersökning av patient

Specialiserad vård

Handlägger patient med perforation

 • med akut komplikation
 • som inte läker eller har kvarstående hörselnedsättning
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation för akutremiss

Perforation och samtidig

 • akut påkommen sensorineural hörselnedsättning. Weber ger bra klinisk vägledning
 • yrsel
 • kvarvarande främmande kropp i öra
 • osäkerhet kring diagnos eller skada, kontakta gärna ÖNH-bakjour

Remissindikation för elektiv remiss

 • Alla perforationer som inte läkt inom en månad
 • Kvarstående hörselnedsättning efter traumatisk perforation
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Akut

Orsaken är ofta:

 • infektion – akut mediaotit
 • trauma – penetrerande föremål, exempelvis petning med bomullspinne
 • barotrauma – hastig tryckstegring som slag av handflata (örfil), dykning, flygning, eller explosion.

Kronisk

Orsaken är ofta resultat av:

 • akut mediaotit med perforation
 • tidigare rörbehandling
 • spontan perforation med okänd genes.

Utredning

Symtom

Akut

 • Måttlig hörselnedsättning, lock och öronsus
 • Sekretion – vid infektion
 • Blödning
 • Yrsel och akut dövhet vid påverkan på innerörat

Kronisk

 • Smärta vid vattenkontakt
 • Återkommande sekretion
 • Nedsatt hörsel förekommer

Anamnes

 • Trauma – penetrerande föremål eller barotrauma
 • Akut mediaotit – aktuell eller tidigare
 • Sekretion i episoder
 • Subjektiv hörselnedsättning
 • Andra sjukdomar

Status

 • Inspektion trumhinna – helst med otomikroskopi (perforation är svårt att se med otoskop och vid sekretion)
 • Siegling eller tympanometri – ingen rörlighet eller utsläckt kurva (rakt streck)
 • Webers test – vuxna och äldre barn (tonen lateraliseras till sjuka örat vid ledningshinder/perforation, vid lateralisering till friska örat kan samtidig inneröreskada föreligga)

Undersökningar

 • Odling från hörselgång bör övervägas vid recidiverande infektion eller terapisvikt.
 • Audiometri bör övervägas vid subjektiv hörselnedsättning.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Bedöm om eventuell innerörepåverkan (akut dövhet och yrsel) föreligger. Det är viktigt för att förhindra kronisk dövhet.
 • Kontakta specialiserad vård vid traumatisk perforation.

Traumatiska och infektionsorsakade perforationer läker ofta spontant.

Egenvård

Vid traumatisk perforation, bör patienten få instruktion om att undvika att:

 • få in vatten i örat (gäller även kronisk perforation)
 • peta i örat (gäller även kronisk perforation)
 • snyta sig.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • Infektionsorsakad perforation behandlas sedvanligt och läker som regel alltid. 
 • Vid traumatisk perforation med risk för infektion, exempelvis dyktrauma med vatten i mellanörat, bör profylaktisk behandling övervägas.
Gäller endast för Region Norrbotten.

Använd Terracortril med Polymyxin B, 4 droppar 3 gånger dagligen i en vecka.

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Uppföljning

Klinisk bedömning rekommenderas för att identifiera perforationer som efter en månad:

 • inte har läkt
 • ger kvarstående hörselnedsättning efter traumatisk orsak.

Komplikationer

 • Perforationen kan i vissa fall bli kronisk och kräva myringoplastik.
 • Kronisk perforation kan leda till hörselnedsättning.
 • Skada i innerörat kan leda till dövhet.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Så fungerar örat, hörseln och balanssinnet, 1177