Trumhinneperforation

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

H72-
Perforation av trumhinnan
S092
Traumatisk ruptur av trumhinna

ICD-10-SE

H72.2
Annan randstående perforation av trumhinnan
S09.2
Traumatisk ruptur av trumhinna
H72.1
Atticus-perforation av trumhinnan
H72.0
Central perforation av trumhinnan
H72.9
Perforation av trumhinnan, ospecificerad

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Norrbotten

Primärvård

 • Primär bedömning och undersökning av patient
Norrbotten

Specialiserad vård

Handlägger patient med perforation

 • med akut komplikation
 • som inte läker eller har kvarstående hörselnedsättning

Remissrutiner

Norrbotten

Remissindikation för akutremiss

Perforation och samtidig

 • akut påkommen sensorineural hörselnedsättning. Weber ger bra klinisk vägledning
 • yrsel
 • kvarvarande främmande kropp i öra
 • osäkerhet kring diagnos eller skada, kontakta gärna ÖNH-bakjour
Norrbotten

Remissindikation för elektiv remiss

 • Alla perforationer som inte läkt inom en månad
 • Kvarstående hörselnedsättning efter traumatisk perforation

Om hälsotillståndet

Orsaker

Akut

Orsaken är ofta:

 • infektion – akut mediaotit
 • trauma – penetrerande föremål, exempelvis petning med bomullspinne
 • barotrauma – hastig tryckstegring som slag av handflata (örfil), dykning, flygning, eller explosion.

Kronisk

Orsaken är ofta resultat av:

 • akut mediaotit med perforation
 • tidigare rörbehandling
 • spontan perforation med okänd genes.

Utredning

Symtom

Akut

 • Måttlig hörselnedsättning, lock och öronsus
 • Sekretion – vid infektion
 • Blödning
 • Yrsel och akut dövhet vid påverkan på innerörat

Kronisk

 • Smärta vid vattenkontakt
 • Återkommande sekretion
 • Nedsatt hörsel förekommer

Anamnes

 • Trauma – penetrerande föremål eller barotrauma
 • Akut mediaotit – aktuell eller tidigare
 • Sekretion i episoder
 • Subjektiv hörselnedsättning
 • Andra sjukdomar

Status

 • Inspektion trumhinna – helst med otomikroskopi (perforation är svårt att se med otoskop och vid sekretion)
 • Siegling eller tympanometri – ingen rörlighet eller utsläckt kurva (rakt streck)
 • Webers test – vuxna och äldre barn (tonen lateraliseras till sjuka örat vid ledningshinder/perforation, vid lateralisering till friska örat kan samtidig inneröreskada föreligga)

Undersökningar

 • Odling från hörselgång bör övervägas vid recidiverande infektion eller terapisvikt.
 • Audiometri bör övervägas vid subjektiv hörselnedsättning.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Bedöm om eventuell innerörepåverkan (akut dövhet och yrsel) föreligger. Det är viktigt för att förhindra kronisk dövhet.
 • Kontakta specialiserad vård vid traumatisk perforation.

Traumatiska och infektionsorsakade perforationer läker ofta spontant.

Egenvård

Vid traumatisk perforation, bör patienten få instruktion om att undvika att:

 • få in vatten i örat (gäller även kronisk perforation)
 • peta i örat (gäller även kronisk perforation)
 • snyta sig.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • Infektionsorsakad perforation behandlas sedvanligt och läker som regel alltid. 
 • Vid traumatisk perforation med risk för infektion, exempelvis dyktrauma med vatten i mellanörat, bör profylaktisk behandling övervägas.
Norrbotten

Använd Terracortril med Polymyxin B, 4 droppar 3 gånger dagligen i en vecka.

Uppföljning

Klinisk bedömning rekommenderas för att identifiera perforationer som efter en månad:

 • inte har läkt
 • ger kvarstående hörselnedsättning efter traumatisk orsak.

Komplikationer

Komplikationer

 • Perforationen kan i vissa fall bli kronisk och kräva myringoplastik.
 • Kronisk perforation kan leda till hörselnedsättning.
 • Skada i innerörat kan leda till dövhet.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Så fungerar örat, hörseln och balanssinnet, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-01-11
Godkänt av:
Nationella programområden öron-, näsa-, halssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2021-08-31
Godkänt av:
Region Norrbotten

Hitta på sidan