Akne

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Akne är en icke-infektiös, kronisk inflammation kring hårfolliklar och talgkörtlar med koppling till androgen stimulering. Vid akne ses varierande grad av komedoner, papulopustler och ibland djupare cystor och ärrbildning.

Förekomst

Akne är vanligast mellan 15–19 års ålder men kan förekomma i alla åldrar. Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär, 15–20 procent får medelsvår till svår tonårsakne.

Akne förbättras oftast sommartid.

Orsaker

Fyra bakomliggande orsaker har identifierats:

 • androgenförmedlad ökad talgproduktion
 • abnorm keratinisering av utförsgångarna från talgkörtlar
 • kolonisering av Cutibacterium acnes (tidigare kallad Propionibacterium acnes)
 • lokal inflammation.

Riskfaktorer

 • Hereditet.
 • Komedoner tidigt i livet.
 • Polycystiskt ovariesyndrom.
 • Läkemedel, till exempel systemiska steroider, litium, hormonspiral och p-piller med gestagen.
 • Kosmetika (oljebaserad).
 • Långvarigt bruk av munskydd.

Utredning

Anamnes

 • Tidigare behandlingsförsök.
 • Riskfaktorer.
 • Psykosocial påverkan.

Status

Komedoakne

 • Slutna eller öppna komedoner (vit eller svart pormask).
 • Ingen eller ringa inflammation.
 • Lokalisation: framförallt panna, kinder, näsa.

Papulopustulös akne

 • Mild: komedoner, enstaka inflammatoriska papler och pustler.
 • Medelsvår: komedoner, papler, pustler, enstaka djupa pustler, ibland ärrbildning.
 • Svår papulopustulös: rikligt med papler och djupa pustler, enstaka noduli, viss ärrbildning.
 • Lokalisation: framför allt ansikte och hals men vid svårare former även bröst, rygg, skuldror och överarmar.

Nodulocystisk akne

 • Flera djupare noduli, rikligt med papler och pustler, varfyllda cystor, ibland konfluerande, orsakar ärr.
 • Lokalisation: ansikte, hals, bröst, rygg, skuldror och överarmar.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen är klinisk och baseras på typisk ålder, hudstatus och lokalisation.
 • Indelning efter omfattning och svårighetsgrad underlättar val av behandling.

Differentialdiagnoser

Möjliga differentialdiagnoser är:

 • rosacea
 • seborroiskt eksem
 • perioral dermatit
 • follikuliter, furunkler, karbunkler
 • impetigo
 • milier
 • läkemedelsutslag.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Råd och information om egenvård och påverkbara riskfaktorer.
 • Överväg läkemedelsbehandling.
 • Överväg omedelbar remittering vid nodulocystisk akne och vid ärrbildande akne. Förskrivning av isotretionin görs av specialist i dermatologi, alternativt krävs dispens från Läkemedelsverket.

Egenvård

 • Mild tvål vid ansiktstvätt.
 • Att klämma på aknelesioner kan förvärra inflammationen.
 • Undvik feta/oljiga hudprodukter.
 • En balanserad kost rekommenderas.
 • Receptfri bensoylperoxid kan prövas.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Allmänt om läkemedelsbehandling
 • Utvärtes behandling är grunden i all behandling oavsett eventuell peroral tilläggsbehandling (förutom isotretionin).
 • Sätt in behandling snabbt i svåra fall för att undvika bestående ärrbildning och psykiskt lidande.
 • Vid behandlingsstart kan akne tillfälligt försämras.
 • Vid lokalirritation av utvärtes behandling bör man tillfälligt minska behandlingen till varannan dag.
 • Behandling med utvärtes antibiotika bör inte pågå mer än tre månader på grund av risk för resistensutveckling.
Mild pustulopapulös akne och komedoakne
 • Kombination av bensoylperoxid och adapalen.
 • Monoterapi av bensoylperoxid, adapalen eller azelainsyra.
Medelsvår pustulopapulös akne
 • I första hand kombination av bensoylperoxid och adapalen.

Övriga behandlingar vid utebliven effekt:

 • kombination av bensoylperoxid + klindamycin utvärtes
 • kombination av tretinoin + klindamycin utvärtes
 • lymecyklin/tetracyklin oralt + utvärtes behandling utan antibiotika
 • kombinerad hormonell metod (kvinnor) + utvärtes behandling
 • vid utebliven effekt av annan behandling kan isotretinoin bli aktuellt (remiss).
Svår pustulopapulös akne
 • I första hand lymecyklin/tetracyklin + utvärtes behandling utan antibiotika.
 • Efter högst två tremånaders behandlingsperioder med perorala antibiotika remiss för ställningstagande till isotretinoinbehandling.
Nodulocystisk akne
 • Isotretinoin (remiss).
Läkemedelsval vid lokalbehandling
 • Adapalen – motverkar komedoner och hyperkeratinisering, har förebyggande effekt och antiinflammatoriska egenskaper. Ge ej vid graviditet.
 • Azelainsyra – har antibakteriell effekt och normaliserar keratiniseringsstörningen. Används endast i undantagsfall under graviditet.
 • Bensoylperoxid – har stark antibakteriell effekt, är receptfritt. Hudirritation är vanligt.
 • Adapalen + bensoylperoxid – är antibiotikafritt med förebyggande effekt. Ge ej vid graviditet.
 • Klindamycin – ge aldrig som monoterapi på grund av risk för resistensutveckling.
 • Klindamycin + bensoylperoxid – ger mindre risk för resistensutveckling, max tre månaders behandling. Används endast i undantagsfall under graviditet.
 • Klindamycin + tretinoin kombination – max tre månaders behandling. Ge ej vid graviditet.
Läkemedelsval vid peroral behandling
 • Lymecyklin, tetracyklin – har god effekt, antibakteriell och antiinflammatorisk verkan, kombineras med lokalbehandling utan antibiotika, max tre månader. Viss risk för fototoxisk reaktion finns. Undviks i slutet av graviditeten på grund av risk för missfärgning av mjölktänder.
 • Kombinerade hormonella preventivmedel – kan ha en gynnsam effekt.
 • Isotretinoin (remiss) – är mest effektivt, cirka sex månaders behandling ger ofta bestående utläkning.

Uppföljning

 • Effekt av behandling ses tidigast efter några veckor och utvärdering bör göras tidigast efter 6–8 veckor.
 • Efter uppnått resultat ska antibiotikafri utvärtes behandling fortsätta som profylax.
 • Om otillräcklig effekt, eller snart recidiv, överväg remiss.
 • Vid svår ärrbildning, omedelbar remiss.

Komplikationer

 • Bestående ärrbildning.
 • Kvarstående hyperpigmentering under lång tid. Mer framträdande i melaninrik hud, därför viktigt med solskydd.
 • Dålig självkänsla och social isolering.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Behandling av akne, behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket