Stjärtfluss hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

K61-P
Fistel, fissur och abscess i stolgångs- och ändtarmsområdet

ICD-10-SE

K61.0
Analabscess
B95.0
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Om hälsotillståndet

Orsaker

Perianal streptokockdermatit, även kallat stjärtfluss, orsakas av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS). Vid terapisvikt bör växt av Haemofilus influenzae (särskilt vid spridning till vulva) eller svampinfektion övervägas.

Utredning

Symtom

 • Vanligen smärta, klåda och välavgränsad kraftig rodnad runt anus.
 • Ibland spridning till yttre genitalia som vulvovaginit (med eller utan flytningar) eller balanit.
 • Ibland smärtsam defekation som kan ge förstoppning.
 • Ibland blodstrimmor i avföringen.
 • Sällan allmänsymtom eller feber.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration.
 • Samtidig hudinfektion.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Anus och yttre genitalia.
 • Temp.

Handläggning vid utredning

Stjärtfluss är vanligast hos förskolebarn. Överväg laboratorieprover vid misstanke.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Ta snabbtest för GAS från hudförändring, perianalt och/eller perigenitalt.
 • Överväg bakterieodling vid negativt snabbtest, behandlingssvikt eller recidiv.
 • Överväg svalgodling från personer i nära omgivning vid upprepade recidiv.

Differentialdiagnoser

 • Eksem.
 • Springmask.
 • Psoriasis.
 • Svampinfektion.
 • Sexuellt övergrepp – vid misstanke hänvisas till separat rekommendation om barn som far illa.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Rådgivning – att lufta stjärten, använda löst sittande byxor i bomull, byta blöjor ofta.
 • Läkemedelsbehandling – antibiotika.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • I första hand – penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid penicillinallergi – överväg klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid recidiv – överväg cefadroxil eller klindamycin utifrån odlingssvar.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Klåda hos barn, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2022-10-12
Godkänt av:
Nationella programområden barn och ungdomars hälsa

Hitta på sidan