Hitta på sidan

Stjärtfluss hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Perianal streptokockdermatit, även kallat stjärtfluss, orsakas av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS). Vid terapisvikt bör växt av Haemofilus influenzae (särskilt vid spridning till vulva) eller svampinfektion övervägas.

Utredning

Symtom

 • Vanligen smärta, klåda och välavgränsad kraftig rodnad runt anus.
 • Ibland spridning till yttre genitalia som vulvovaginit (med eller utan flytningar) eller balanit.
 • Ibland smärtsam defekation som kan ge förstoppning.
 • Ibland blodstrimmor i avföringen.
 • Sällan allmänsymtom eller feber.

Anamnes

 • Symtom – debut, duration.
 • Samtidig hudinfektion.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Anus och yttre genitalia.
 • Temp.

Handläggning vid utredning

Stjärtfluss är vanligast hos förskolebarn. Överväg laboratorieprover vid misstanke.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Ta snabbtest för GAS från hudförändring, perianalt och/eller perigenitalt.
 • Överväg bakterieodling vid negativt snabbtest, behandlingssvikt eller recidiv.
 • Överväg svalgodling från personer i nära omgivning vid upprepade recidiv.

Differentialdiagnoser

 • Eksem.
 • Springmask.
 • Psoriasis.
 • Svampinfektion.
 • Sexuellt övergrepp – vid misstanke hänvisas till separat rekommendation om barn som far illa.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Rådgivning – att lufta stjärten, använda löst sittande byxor i bomull, byta blöjor ofta.
 • Läkemedelsbehandling – antibiotika.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • I första hand – penicillin V, 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid penicillinallergi – överväg klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar.
 • Vid recidiv – överväg cefadroxil eller klindamycin utifrån odlingssvar.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Klåda hos barn, 1177

Relaterad information

Läkemedel vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner - behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket