Påssjuka

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Vaccin mot påssjuka (parotit) ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 och sjukdomen är numera sällsynt i Sverige. Sjukdomen är fortfarande vanlig i andra delar av världen, framför allt hos barn, men förekommer i alla åldrar.

Orsaker

Påssjuka orsakas av parotitvirus (ett paramyxovirus) och smittar via droppsmitta eller direktkontakt. Inkubationstiden är 16–18 dygn (kan vara 2–4 veckor). Viruset är mycket smittsamt och smittar upp till 6 dygn före till 9 dygn efter debut av spottkörtelsvullnad.

Parotisviruset angriper körtelvävnad, framför allt parotis. Även andra spottkörtlar submandibulärt och sublingualt, samt testis, ovarier och pankreas kan bli inflammerade.

Utredning

Symtom

Hälften av alla patienter får inga symtom. Vanligt är prodromalsymtom ett par dagar innan parotiten kommer. Okomplicerade fall klingar av inom en vecka.

Symtom som kan förekomma:

 • Prodromalsymtom – feber, huvudvärk, trötthet, illamående.
 • Parotit – svullnad och ömhet av parotis, ofta bilateralt. Smärta i öronen vid tuggning.

Anamnes

Ta anamnes enligt följande:

 • kända fall i omgivningen
 • utlandsvistelse
 • vaccinationsstatus
 • ovaccinerade i omgivningen.

Status

Ta status avseende:

 • allmäntillstånd – feber, nackstelhet
 • ansikte – svullnad och ömhet över parotis
 • lymfkörtlar – ömmande i huvud-halsregionen
 • mage – ömhet i övre delen vid pankreatit
 • yttre genitalia – palpationsömma testiklar vid orkit.

Handläggning vid utredning

Diagnosen kan ställas kliniskt, men misstänkta fall ska verifieras med provtagning då sjukdomen är ovanlig i Sverige idag. Kontakta specialiserad vård eller smittskydd.

Vid hög feber och smärta kan komplikation misstänkas.

Differentialdiagnoser

Här följer exempel på differentialdiagnoser:

 • parotit orsakad av andra virus
 • bakteriell parotit
 • lymfadenit
 • erysipelas
 • spottsten.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Botande behandling saknas.
 • Symtomlindring med analgetika kan behövas, kyla kan lindra.
 • Informera om smittsamhet upp till nio dagar efter spottkörtelsvullnad.
 • SmiNet-anmälan ska göras, påssjuka är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.

Ovaccinerade personer i omgivningen ska erbjudas vaccination.

Förebyggande åtgärder

MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ger bra skydd. Vaccinet består av ett levande försvagat virus.

Graviditet ska undvikas en månad efter vaccination.

Komplikationer

Följande komplikationer kan förekomma:

 • serös meningit – vanlig komplikation, ofta lindrig och snabbt övergående
 • hörselnedsättning – sällsynt komplikation till meningiten, kan vara bestående, ofta ensidig.
 • akut pankreatit – ovanligt
 • orkit – kan vid bilateralt engagemang efter puberteten ge sterilitet.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Påssjuka, Folkhälsomyndigheten

Kompletterande underlag

Grund för rekommendation Påssjuka.pdf