Hitta på sidan

Mediaotit, sekretorisk

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvård

 • Handlägger okomplicerad sekretorisk mediaotit avseende diagnos, behandling och kontroll.

Specialiserad vård

 • Handlägger fall med komplicerande faktorer. Finns tillgängliga för konsultation vid diagnostiska svårigheter.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation

 • Vid avvikande förlopp vid klinisk uppföljning
 • Vid misstanke om huvud- halscancer
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Ungefär 20 procent av barn med genomgången akut mediaotit har kvarstående vätska i mellanörat tre månader efteråt. Andelen är ännu högre hos barn under två år.

Orsaker

Sekretorisk mediaotit (SOM, otosalpingit) förekommer ofta vid förkylning och i efterförlopp till akut mediaotit. Den är vanligtvis spontanläkande men kan ha långdraget förlopp.

Utredning

Symtom

 • Lock- eller fyllnadskänsla i öra
 • Ibland krasande ljud i öra
 • Nedsatt hörsel

Barn

Långdragna besvär kan i enstaka fall leda till

 • försenad språkutveckling
 • irritabilitet
 • ändrat kommunikationsbeteende.

Anamnes

 • Nyligen genomgången förkylning eller akut mediaotit
 • Upplevd eller tecken på hörselnedsättning

Barn

 • Språkutveckling – åldersadekvat
 • Aktivitet – funktion i grupp
 • Beteende – normalt, hyperaktivt eller frånvarande
 • Tecken till hörselnedsättning – hög volym på TV, huvudvridning för att höra med ena örat

Status

 • Språkutveckling – åldersadekvat
 • Aktivitet – funktion i grupp
 • Beteende – normalt, hyperaktivt eller frånvarande
 • Tecken till hörselnedsättning – hög volym på TV, huvudvridning för att höra med ena örat

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen ställs kliniskt med bedömning av trumhinnor och hörsel.
 • Sekretorisk mediaotit hos barn eller vuxen efter nyligen genomgången infektion kräver ingen utredning initialt.

Sekretorisk mediaotit hos tonåring eller vuxen

 • Vid sekretorisk mediaotit efter nyligen genomgången infektion krävs ingen utredning initialt.
 • Vid ensidig sekretorisk mediaotit utan annan förklaring och utan kronisk öronsjukdom bör huvud-halscancer misstänkas.
 • Vid nytillkommen sekretorisk mediaotit utan annan förklaring som inte snabbt normaliseras rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Sekretorisk mediaotit hos barn

Vid sekretorisk mediaotit efter nyligen genomgången infektion krävs ingen utredning initialt.

Ställningstagande till utredning inom specialiserad vård rekommenderas vid sekretorisk mediaotit och

 • uttalad hörselpåverkan
 • hörselpåverkan som kvarstått under minst tre månader
 • funktionshinder som försvårar barnets kommunikation
 • misstänkt påverkad talutveckling och/eller beteendepåverkan
 • snarkning eller andningsuppehåll som tecken på att barnet har symtomgivande förstoring av tonsiller och adenoid.

Differentialdiagnoser

 • Akut mediaotit eller simplexotit
 • Extern otit
 • Öppetstående tuba
 • Tensor tympanisyndrom
 • Vaxpropp eller främmande kropp
 • Tumör i naso-/epifarynx
 • Plötslig sensorineural hörselnedsättning

Behandling

Egenvård

Autoinflation med otovent ballong (barn över 5 år) eller Valsalvas manöver rekommenderas.

Komplikationer

Komplikationer som kan förekomma är exempelvis

 • kronisk otit med kolesteatom
 • adhesivotit.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående