Hitta på sidan

Impetigo

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – allmänpåverkan hos barn.
 • Infektionsmottagning – fynd av MRSA.

Om hälsotillståndet

Definition

Impetigo contagiosa (svinkoppor) är en ytlig hudinfektion som kännetecknas av bakteriellt orsakade huderosioner täckta av krustor.

Förekomst

Impetigo förekommer i alla åldrar men är vanligast hos barn under 12 år.

Orsaker

 • Icke bullös (krustös) impetigo är vanligast och orsakas av Staphylococcus aureus eller Grupp A Streptokocker (GAS).
 • Bullös impetigo orsakas av toxinbildande Staphylococcus aureus. Den drabbar framförallt spädbarn.

Riskfaktorer

Predisponerande faktorer är:

 • värme och fukt
 • skadad hudbarriär.

Utredning

Symtom

Icke bullös impetigo

 • Papel som snabbt blir till en vesikel.
 • Vesikeln spricker lätt och bildar erosion med tjock, gul krusta.
 • Långsam spridning över kroppen.
 • Vanligast i ansikte men även på händer och bål.

Bullös impetigo

 • Välavgränsat område med vesikler på rodnad hud.
 • Blåsorna spricker efterhand och bildar ljusbrun krusta.
 • Vanligen snabb spridning över kroppen.
 • Vanligast runt näsa och mun men även på fuktiga lokaler som armhålor och blöjområde.

Anamnes

 • Förekomst i omgivningen, till exempel förskola/skola eller familjen.
 • Underliggande hudsjukdom, till exempel eksem.

Status

 • Vesikler samt tjocka, honungsgula krustor på rodnad hud vanligast runt näsa och mun.
 • Oftast opåverkat AT.

Handläggning vid utredning

Diagnosen är i första hand klinisk.

Provtagningar

 • Överväg odling inklusive MRSA inför peroral behandling och vid terapisvikt.
 • Odlingen tas i övergången mellan sjuk och frisk hud efter att krustan avlägsnats och såret rengjorts med vatten.

Differentialdiagnoser

 • Varicella zoster
 • Herpes simplex
 • Sekundärinfektion vid eksem
 • Höstblåsor

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge patienten behandlingsråd.
 • Informera om att impetigo ofta läker spontant men det kan ta 2–3 veckor.
 • Informera om smittspridning och reinfektion.
 • Behandla eventuell underliggande sjukdom som kan ge klåda, exempelvis eksem.
 • Vid utebliven effekt eller utbredd impetigo, överväg läkemedelsbehandling.
 • Smittsamhet föreligger tills krustorna torkat in.

Egenvård

Egenvårdsråd:

 • Håll noggrann handhygien.
 • Använd egen handduk och egna sängkläder.
 • Blötlägg krustan, skrapa bort den. Tvätta med tvål och vatten morgon och kväll. Tvätta eventuellt med klorhexidinlösning.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

 • Vid utebliven effekt av behandlingsråd, ge lokalbehandling med fusidinsyra 1 x 2–3 i minst 7 dagar.
 • Vid utbredd och/eller progredierande impetigo samt vid impetigo som efter 5–7 dagar inte svarat på lokalbehandling rekommenderas peroral behandling med antibiotika.
 • Vid impetigo som på grund av lokalisationen (till exempel näsborre) är svåråtkomlig med lokalbehandling, överväg peroral behandling.
Vuxna
 • Tablett flukloxacillin 1 g x 3.
 • Vid pc-allergi typ 1 – tablett klindamycin 300 mg x 3.
Barn
 • I första hand tablett eller mixtur flukloxacillin 25 mg/kg x 3.
 • Alternativt mixtur cefadroxil 15 mg/kg x 2 om barnet har svårt att tolerera smaken på mixtur flukloxacillin.
 • Vid pc-allergi typ 1 – ges klindamycin oral lösning 5 mg/kg x 3.
 • Behandlingstiden för systemisk behandling av impetigo bör vara 7 dagar.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående