Hitta på sidan

Fimosis hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvården hanterar

 • Bedömning, basal utredning och behandling

Specialistvården hanterar

 • Urintömningsbesvär, fall med upprepade balaniter, ärrbildning eller bristande effekt av behandling
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation till akutmottagning

 • Akuta miktionssvårigheter

Remissindikation till urolog

 • Krystmiktion eller långsamt flöde
 • Kvarstående miktionsbesvär från 5 års ålder trots salvbehandling
 • Kvarstående fimosis vid pubertet trots behandling
 • Ärrig/hård förträngning efter upprepade balaniter

Remisskoder

 • Urologmottagningen Sunderbyn: lburomb
 • Urologmottagningen Piteå: peurom
 • Urologmottagningen Gällivare: geurom

Urologbakjour/ konsulteras gärna för diskussion innan remiss vid oklarheter

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Fimosis eller fimos betyder förhudsförträngning. Det är ett tillstånd med minskad förhudsöppning som gör att förhuden inte går att dra tillbaka över ollonet.

Orsaker

Fysiologisk fimosis

Strutformad mjuk förhud är normalt hos nyfödda pojkar. Förhudens öppning vidgas successivt och sammanväxningar (synekier) släpper från ollonet i individuell takt fram till puberteten. Ibland uppkommer talgansamlingar (ofarliga små vita knutor) och sammanväxningar mot glans, som inte kräver någon behandling.

Fysiologisk fimosis förekommer hos 5–10 % av 7-åringar och 1–2 % av tonåringar.

Äkta fimosis

Äkta fimosis är en ärrig förträngning som kan ha orsakats av för mycket tänjning, upprepade balaniter, sår eller sprickor. Den syns som en stram vitaktig ring när förhuden retraheras.

Balanitits xerotica obliterans

Balanitis xerotica obliterans (BXO) är en variant av lichen sclerosus. Tillståndet ger inflammation med ärrläkning och vitaktig förtjockad hud och kan ge förträngning av förhud eller urinrörsmynning utan tidigare balaniter. Tillståndet debuterar ofta under puberteten, men kan förekomma tidigare.

Parafimosis

Parafimosis är ett akut tillstånd när förhuden fastnat bakom ollonet, vilket kan uppstå om den inte dras fram direkt igen efter retraktion.

Utredning

Symtom

Sned stråle och ballonering är vanligt och brukar sällan ge besvär. Besvärande symtom som kan förekomma är

 • miktionssvårigheter – sveda eller smärta vid miktion, tömningssvårigheter (svag stråle med behov att krysta och efterdropp)
 • upprepade balaniter
 • smärta vid erektion.

Anamnes

 • Debut – spontant eller efter tidigare balaniter eller sår.
 • Tidigare behandling mot fimosis (inklusive tidsperiod och resultat).
 • Aktuella och tidigare sjukdomar.
 • Tidigare kirurgi.
 • Aktuella läkemedel.

Status

 • Penis – rak eller krökt.
 • Förhud – mjuka kanter eller ärrbildning, retraherbar.
 • Ollon – synekier, talgansamlingar.
 • Urinrörsmynning – synlig, normalvid.

Handläggning vid utredning

Fimosis är en klinisk diagnos och handläggningen beror på misstänkt bakomliggande orsak. Vid besvärande symtom bör BXO eller äkta fimosis misstänkas.

 • Fysiologisk fimosis behöver inte utredas.
 • BXO eller smärta vid erektion bör utredas inom specialiserad vård.
 • Äkta fimosis bör behandlas vid en ålder då barnet är motiverat.

Behandling

Handläggning vid behandling

Fysiologisk fimosis

Exspektans med råd och information om egenvård räcker oftast, även vid lättare miktionsbesvär som ballonering och sned stråle.

Föräldrarna bör följa förloppet och kontakta vården igen om fimosis kvarstår kring puberteten eller besvären tilltar. I vissa fall kan då behandling vara aktuellt.

Äkta fimosis

Salvbehandling bör provas på barn över 5 år, som är motiverade till behandlingen. Kirurgi kan bli aktuellt i svårbehandlade fall.

Förebyggande åtgärder

Undvik rengöring under den trånga förhuden hos små pojkar, den sterila urinen spolar naturligt rent. Undvik även att retrahera förhuden för tidigt då det kan orsaka ärrbildning, vänta tills det går lätt.

Prova vaselin eller olja vid torr hud, för att förebygga sprickor, småsår och infektion.

Egenvård

Vid ballonering kan lätt retraktion av förhuden provas vid miktion.

Balanit

Antibiotika behövs sällan. Rekommendera gärna följande 2–3 gånger dagligen under 2–3 dagar:

 • sittbad – bada i 20–30 minuter
 • snoppbad – doppa penis i en mugg vatten, istället för att bada vid exempelvis eksem.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Gäller endast för Region Norrbotten.
 • Dermovat salva 0,05% 1x1
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Steroidsalva grupp IV och tänjning kan provas på motiverade barn över 5 år med fimosis och miktionssvårigheter eller upprepade balaniter.

Instruktion

Informera barnet och föräldrarna om att

 • dra tillbaka förhuden försiktigt och gnida ett tunt lager på förhuden ända upp till ollonkanten
 • påbörja försiktig tänjning efter några dagar, vilket ofta går lättare efter 1–2 veckor
 • behandla dagligen i 6–8 veckor (utifrån ålder)
 • tillståndet går över hos de flesta
 • fortsätta med daglig retraktion för att förhindra återfall.
Gäller endast för Region Norrbotten.

Behandlingstid 6 v från 5 åå, 8 v från 8 åå. Vid otillräcklig effekt kan nytt försök göras efter 3-6 månader.

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.
Utvärdering

Behandlingen bör utvärderas efter 2–3 månader och kan vid viss effekt upprepas en kortare period. Om utebliven effekt rekommenderas bedömning inom specialiserad vård.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Trång förhud, 1177

Relaterad information

Fimosis, Rikshandboken i barnhälsovård