IT/MT

IT-support för externa vårdgivare

Du som är privat vårdgivare ska i första hand vända dig till din lokala tekniker eller användarstöd. I andra hand tar du kontakt med Teknikakuten (0920-71010) som är supportavdelningen på Region Norrbotten.

Teknikakuten finns behjälpliga för dig som är ansluten till Regionens nätverk och använder de system och applikationer som Regionen erbjuder. Du kan kontakta dem under kontorstid 

Åtkomst till system

Ni är garanterad åtkomst till system mellan 07.00-17.00 vardagar. Vardagskvällar efter 17.00 samt helger, kan vi när som helst, utan förvarning ta ner system för uppgradering och förebyggande underhåll.

Om Ni önskar/planerar att ha kvällsöppet någon dag måste Ni först kontrollera med IT/MT-stöd att det är ok så att vi inte har planerat in något arbete.

Driftstopp och förebyggande underhåll