Tarminfektioner

Råd och anvisningar för personal inom hälso- och sjukvård om hur misstänkt tarmsmitta ska handläggas.

Utlandsresenärer med symtom på magtarmsmitta rekommenderas i första hand lämna faecesodling (tarmpatogena bakterier). Vid speciell misstanke kan prov även för parasitologisk  undersökning (cystor och maskägg) tas. Rådgör gärna med infektionsjouren. Ange smittland på remissen.

Om patienten har/har haft symtom är provtagningen gratis för patienten enligt Smittskyddslagen. 
Informera patienten om hygienråd.

 

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner (Pdf)

Tarmsmitta hygienråd inklusive översättningar (Vårdgivarguiden Smittskydd Stockholm)

Det är viktigt att prov tas på sjuka personer så snart som möjligt för att öka möjligheten att hitta den sjukdomsframkallande mikroorganismen. Vid misstanke om utbrott (två personer eller fler insjuknade) där livsmedel eller vatten är smittkälla kontakta Smittskyddsenheten snarast.

Personer med symtom bör lämna tre olika faecesprov var (bakterier, virus och parasiter). Vid ett större utbrott bör cirka 5 personer lämna prov. Ange gärna på remissen var personen troligast blivit smittad, till exempel namn på förskola eller restaurang, då prover från samma utbrott kan vara inlämnade från olika håll.

Finns misstänkt livsmedel sparat sköter kommunen om denna provtagning liksom eventuell vattenprovtagning. Provtagningen är gratis för patienten enligt Smittskyddslagen.    
Informera alltid patienten om hygienråd.

Åtgärder vid tarminfektioner-Lathund (pdf)