Hud

Mild akne – lokalbehandling 

1:a hand
adapalen D10AD03
DIFFERIN generiska alternativ

azelainsyra D10AX03
SKINOREN kräm

2:a hand
adapalen + bensoylperoxid D10AD53
EPIDUO generiska alternativ
Dyrare alternativ. Den fasta kombinationen förenklar användningen och ökar följsamheten.

Medelsvår akne – lokal behandling

adapalen + bensoylperoxid D10AD53
EPIDUO generiska alternativ
Dyrare alternativ. Den fasta kombinationen förenklar användningen och ökar följsamheten.

Om ej tillräcklig effekt av lokalbehandling, tillägg av

lymecyklin J01AA04
LYMECYKLIN generiska alternativ

tetracyklin J01AA07
TETRACYKLIN

Behandlingen med lymecyklin eller tetracyklin bör fortgå 3 månader. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med lokalbehandling under lång tid.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

imikvimod D06BB10
IMIKVIMOD 5 % kräm, generiska alternativ
ZYCLARA 3,75 % kräm, vid behandling av större hudytor för att inte överstiga rekommenderad maxdos. Skriftlig patientinformation med illustrerande bilder.

Samtliga patienter som söker för eller behandlas för aktiniska keratoser ska få solskyddsråd (strålsäkerhetsmyndigheten.se) och rekommenderas solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Grupp 1 steroid

hydrokortison D07AA02
HYDROKORTISON

Grupp 2 steroid

klobetason D07AB01
EMOVAT

Grupp 3 steroid

betametason D07AC01
BETNOVAT kräm, salva, lösning, emulsion

mometason D07AC13
ELOCON generiska alternativ

Mjukgörande

Förskrivning av mjukgörande på recept bör förbehållas patienter med eksem, psoriasis eller iktyos, se läkemedelskommitténs rekommendation gällande receptfria läkemedel (pdf)

karbamid D02AE01
CANODERM kräm

propylenglykol D02AX
PROPYDERM kräm
PROPYLESS lotion

Även viss antimykotisk effekt.

glycerol D02AX
MINIDERM

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Jästsvamp 

mikonazol + hydrokortison D01AC20
DAKTACORT, CORTIMYK

klortrimazol D01AC01
CANASTEN

Finns receptfritt på apotek, se Rekommendation Receptfria läkemedel (pdf)

Dermatofyter (trådsvamp)

terbinafin D01AE15
TERBINAFIN kräm, generiskt alternativ till Lamisil

Pityriasis versicolor

ketokonazol D01AC08
KETOKONAZOL schampo
Finns receptfritt på apotek, se Rekommendation Receptfria läkemedel (pdf)

Nagelmykoser

Lindrigt nagelengagemang

amorolfin D01AE16
AMOROLFINE, AMOROLFIN nagellack

Utbrett nagelengagemang

terbinafin D01BA02
TERBINAFIN tablett
Beakta risk för interaktioner och leverpåverkan. Peroral behandling enbart vid påtagliga besvär och lab-verifierad dermatofytinfektion. Terbinafin per oralt och Amorolfin lokalt bör kombineras för bättre effekt och minskad risk för recidiv.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

RECEPTFRIA MEDEL MOT HUVUDLÖSS
På grund av ökad resistens hos huvudlöss mot läkemedel är medicintekniska produkter förstahandsval. De finns att köpa på apotek. Medel som innehåller dimetikon kan vara att föredra.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

hydroxizin N05B B01
ATARAX 
Äldre: Beakta maxdos till äldre, 50 mg. Antikolinerga biverkningar med risk för bland annat kognitiva störningar och risk för hjärtrytmrubbningar.

desloratadin R06AX27
DESLORATADIN generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Avfjällande

salicylsyrapreparat D02AF
SALSYVASE Kan provas i första hand på barn
SALICYLSYRA 5 % I ESSEX KRÄM APL Används endast på fjällande/hyperkeratotiska förändringar, inte på övrig hud

kalcipotriol + betametason D05AX52
KALCIPOTRIOL+BETAMETASON generiska alternativ, salva, gel till hårbotten

Mjukgörande

Förskrivning av mjukgörande på recept bör förbehållas patienter med eksem, psoriasis eller iktyos, se läkemedelskommitténs rekommendation gällande receptfria läkemedel (pdf)

karbamid D02AE01
CANODERM kräm

propylenglykol D02AX
PROPYDERM kräm

Även viss antimykotisk effekt.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Lindrig - medelsvår

1:a hand
azelainsyra D10AX03
FINACEA

metronidazol D06BX01
ROZEX

2:a hand
ivermektin D11AX22
SOOLANTRA

Medelsvår - svår

lymecyklin J01AA04
TETRALYSAL kapslar, generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

ketokonazol D01AC08
KETOKONAZOL schampo

betametason D07AC01
BETNOVAT lösning, emulsion, för hårbotten 

mikonazol + hydrokortison D01AC20
DAKTACORT, CORTIMYK

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

bensylperoxid + disulfiram P03AA54
TENUTEX
Receptfri. Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

desloratadin R06AX27
DESLORATADIN generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation