Demens inklusive BPSD

symbol för demens

Demens

donepezil N06DA02
DONEPEZIL, generiska alternativ

memantin N06DX01
MEMANTIN, generiska alternativ

BPSD

(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)
Icke-farmakologisk behandling

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation