Tobaksavvänjning

1:a hand

nikotin N07BA01
NIKOTINERSÄTTNINGSMEDEL receptfritt på apotek

2:a hand

bupropion N06AX12
ZYBAN att överväga efter att nikotin provats utan framgång

Kombinera läkemedelsbehandling med motiverande stöd via exempelvis kvalificerat rådgivande samtal med tobaksavvänjare eller Sluta-Röka-Linjen (020-84 00 00).

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation