Urologi

1:a hand

alfuzosin G04CA01
ALFUZOSIN generiska alternativ

2:a hand

Vid otillräcklig effekt och prostataförstoring, tillägg av

finasterid G04CB01
FINASTERID generiska alternativ. Vid säkerställd påtaglig körtelförstoring.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa

solifenaxin G04BD08
SOLIFENACIN tablett, generiska alternativ

tolterodin G04BD07
TOLTERODIN depotkapsel, generiska alternativ.

Äldre: Antikolinerga biverkningar av solifenacin och tolterodin medför risk för bland annat kognitiva störningar.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation