Urologi

1:a hand

alfuzosin G04CA01
ALFUZOSIN generiska alternativ

2:a hand

Vid otillräcklig effekt och prostataförstoring, tillägg av

finasterid G04CB01
FINASTERID generiska alternativ. Vid säkerställd påtaglig körtelförstoring.

Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)

1:a hand

Välj icke-farmakologisk behandling före läkemedel vid överaktiv blåsa

Läkemedel mot trängningar och trängningsinkontinens har generellt en blygsam effekt. I första hand bör behandlingen vara icke-farmakologisk och fokus bör ligga på förändrade levnadsvanor

2:a hand

solifenaxin G04BD08
SOLIFENACIN tablett, generiska alternativ

tolterodin G04BD07
TOLTERODIN depotkapsel, generiska alternativ.

Äldre: Antikolinerga biverkningar av solifenacin och tolterodin medför risk för bland annat kognitiva störningar.

3:e hand

mirabegron G04BD12
BETMIGA, depottablett. Vanliga biverkningar är urinvägsinfektion och takykardi. Mirabegron är kontraindicerat vid okontrollerad hypertoni. Kostnaden för behandling med mirabegron är betydligt högre än kostnaden för tolterodin eller solifenazin. Mirabegron subventioneras endast för patienter som provat, men  inte tolererat, antikolinerga läkemedel.

Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)