Öron, näsa

Allergisk rinit

Se Allergi

Vasomotorisk rinit

mometason R01AD09
MOMETASON nässpray, generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

1:a hand

hydrokortison + antiinfektiva S03CA04
TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B

2:a hand

fluocinolonacetonid S02BA08
OTAZEM örondroppar

Vid misstanke om mer renodlad svampinfektion

flumetason + kliokinol S02CA02
LOCACORTEN - VIOFORM

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation