Anemi

Symbol för Anemi

Järnbrist

1:a hand
ferrosulfat B03AA07
DUROFERON depottablett, receptfritt, ej förmån

ferroglycinsulfat B03AA01
NIFEREX enterokapsel, receptfritt, ej förmån

2:a hand – intravenös behandling
Vid intolerans mot perorala järnpreparat eller aktiv inflammatorisk systemsjukdom.
Vid parenteral järnbehandling rekvireras preparaten till enheten.

järnkarboxymaltos B03AC
FERINJECT Rekvisitionsläkemedel, beställs till enheten.
Ska skrivas i LM som "ord_ utan_rec" så att behandlingen framgår.

B12-brist

cyanokobalamin B03BA01
CYANOKOBALAMIN generiska alternativ
Underhållsbehandling med B12 ges i första hand peroralt.

Folsyrabrist

folsyra B03BB01
FOLSYRA generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation