Smärta

All smärtbehandling ska vara individanpassad. 
Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid ska eftersträvas. 
Utvärdera effekten och ompröva behandlingen fortlöpande. 
Läkemedel utgör ofta endast en del av smärtbehandlingen. 
Icke-farmakologisk behandling är viktig, inte minst vid långvarig smärta.

Vid vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation

paracetamol N02BE01
PARACETAMOL generiska alternativ
Kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider

naproxen M01AE02
NAPROXEN generiska alternativ, NSAID

ibuprofen M01AE01
IBUPROFEN generiska alternativ, NSAID
buprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra, välj annan NSAID vid samtidig lågdos-ASA-behandling

Vid svår vävnadsskadesmärta

1:a hand
morfin N02AA01
MORFIN, DOLCONTIN generiska alternativ

2:a hand
oxikodon N02AA05
OXIKODON generiska alternativ

Vid långvariga besvär

Se avsnitt om behandling av långvarig icke-malign smärta

Vid sväljsvårigheter

buprenorfin N02AE01
BUPRENORFIN plåster, generiska alternativ
Alternativ vid grav njursvikt. Begränsad subvention för styrkorna 30 och 40 µg/h – endast när oxikodon eller morfin i låg dos har provats men inte tolererats, eller när dessa läkemedel bedömts som olämpliga. 

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

1:a hand

amitriptylin N06AA09
AMITRIPTYLIN generiska alternativ

2:a hand/tilläggsbehandling

gabapentin N03AX12
GABAPENTIN ORION i styrkorna 300 mg eller 400 mg
Obs! Dosanpassa vid nedsatt njurfunktion. Gabapentin är generellt inte utbytbart på apotek på grund av epilepsiindikationen. Stora prisskillnader mellan olika tillverkare och styrkor – välj i första hand styrkorna 300 mg och 400 mg även vid högre dos.

duloxetin N06AX21
DULOXETIN generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

1:a hand

paracetamol N02BE01
PARACETAMOL generiska alternativ, vid nociceptivt inslag

amitriptylin N06AA09
AMITRIPTYLIN generiska alternativ

2:a hand/tilläggsbehandling

gabapentin N03AX12
GABAPENTIN ORION i styrkorna 300 mg eller 400 mg
Obs! Dosanpassa vid nedsatt njurfunktion. Gabapentin är generellt inte utbytbart på apotek på grund av epilepsiindikationen. Stora prisskillnader mellan olika tillverkare och styrkor – välj i första hand styrkorna 300 mg och 400 mg även vid högre dos. 

duloxetin N06AX21
DULOXETIN generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Icke farmakologisk behandling

Vila i mörkt, tyst och svalt rum. Undvik migränutlösande faktorer.
Det finns rapporter om gynnsam förebyggande effekt av konditionsträning. Obs! Högintensiv träning kan trigga anfall.

Farmakologisk behandling av akuta migränanfall

Obs! Läkemedelsintag fler än tre dagar per vecka utgör risk för läkemedelsutlöst huvudvärk.

1:a hand

 • paracetamol N02BE01
  PARACETAMOL generiska alternativ, receptfritt

 • acetylsalicylsyra N02BA01
  ACETYLSALICYLSYRA brustablett, generiska alternativ, receptfritt
  ASA endast från 18 år. Äldre – ökad risk för sår och blödningar i magtarmkanalen, vätskeretention, hjärtinkompensation samt nedsatt njurfunktion.

 • ibuprofen M01AE01
  IBUPROFEN generiska alternativ, tabletter, receptfritt
  Äldre – ökad risk för sår och blödningar i magtarmkanalen, vätskeretention, hjärtinkompensation samt nedsatt njurfunktion.

 • naproxen M01AE02
  NAPROXEN tablett, generiska alternativ, receptfritt
  Äldre – ökad risk för sår och blödningar i magtarmkanalen, vätskeretention, hjärtinkompensation samt nedsatt njurfunktion.

2:a hand - triptan - när effekt av ovan nämnda analgetika varit otillräcklig

 • 1:a hand
  sumatriptan N02CC01
  SUMATRIPTAN tabletter, generiska alternativ, finns receptfritt
  Mycket lägre pris jämfört med övriga triptaner. Övriga triptaner och andra beredningsformer av sumatriptan har ingen subvention eller subventioneras vid nyinsättning endast för behandling av vuxna patienter med migrän som inte uppnått behandlingsmålen med sumatriptan i tablettform eller när behandling med sumatriptan i tablettform inte är lämplig.

 • 2:a hand
  ANNAN PERORAL TRIPTAN tablett, munsönderfallande tablett, generiska alternativ Begränsad subvention enligt ovan. Dyrare än sumatriptan tablett.

 • 3:e hand
  NÄSSPRAY finns receptfritt
  Begränsad subvention enligt ovan. Dyrare än sumatriptan tablett.

Tillägg vid uttalat illamående

 • metoklopramid A03FA01
  METOKLOPRAMID generiska alternativ

Farmakologisk migränprofylax

 • metoprolol C07AB02
  METOPROLOL generiska alternativ

 • amitriptylin N06AA09
  AMITRIPTYLIN generiska alternativ

 • kandesartan C09CA06
  KANDESARTAN generiska alternativ
Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information