Gynekologi

 

För personer som inte fyllt 21 år finns en nationell subvention för alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.

Utöver detta subventionerar Region Norrbotten till denna åldersgrupp även vissa preventivmedel utanför förmånen (se lathund) samt merkostnaden för preventivmedel inom förmånen, i de fall patienten inte vill byta till periodens vara.

I Norrbotten har subventionen av preventivmedel enligt ovan utökats till att gälla även för personer 21-25 år.

Information om vilka läkemedel utan förmån som subventioneras av Region Norrbotten finns under Riktlinjer och subventioner, Subventioner/Preventivmedel. 

Läkemedelskommittén rekommenderar i första hand läkemedel som ingår i förmånen.

Kombinerad hormonell antikonception 

1:a hand
levonorgesterel + etinylestradiol G03AA07
Exempelvis PRIONELLE, ABELONELLE 28, med flera generiska alternativ inom förmånen

2:a hand
drospirenon + etinylestradiol G03AA12
Exempelvis DIZMINELLE, ESTRELEN, med flera generiska alternativ inom förmånen

etonogesterel + etinylestradiol G02BB01
ORNIBEL, NUVARING vaginalinlägg
Ger jämnare serumkoncentration och lägre totaldos av etinylestradiol jämfört med oral och transdermal administrering. Ingår inte i läkemedelsförmånen*, men ingår i Region Norrbottens subvention.

* Enligt FASS 2022-11-28

Lågdoserade gestagenmetoder

levonorgestrel G02BA03
MIRENA hormonspiral. Högst hormonmängd (ca 15 µg/24 h).
Byts vart  6:e år.

KYLEENA hormonspiral. Mellan hormonmängd (ca 9 µg/24 h).
Byts vart 5:e år.

JAYDESS hormonspiral. Lägst hormonmängd (ca 6 µg/24 h).
Byts vart 3:e år.

Mellandoserade gestagenmetoder

desogestrel G03AC09
Exempelvis DESOGESTREL, AZALIA med flera generiska alternativ inom förmånen
Ägglossningen är helt hämmad hos det stora flertalet av användarna. Effekt jämförbar med kombinerade preventivmetoder.

etonogestrel G03AC08
NEXPLANON implantat

Högdoserade gestagenmetoder

medroxyprogesteron G03AC06
DEPO-PROVERA, DEPO-PROGEVERA injektion

Icke-hormonell antikonception

KOPPARSPIRAL
Kopparspiral kan rekommenderas till kvinnor oavsett ålder eller om kvinnan fött barn eller inte. Kopparspiral kan ge riklig menstruation och dysmenorré. Ingår i Region Norrbottens subvention för patienter till om med 25 år.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

klindamycin G01AA10
DALACIN vagitorer, vaginalkräm

dekvaliniumklorid G01AC05
DONAXYL med flera, vaginaltablett  

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

naproxen M01AE02
NAPROXEN generiska alternativ, receptfritt

paracetamol N02BE01
PARACETAMOL  generiska alternativ , receptfritt. Ges som tillägg till NSAID.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

escitalopram N06AB10
ESCITALOPRAM generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

klotrimazol G01AF02
CANESTEN vaginaltablett. Förstahandsval till gravida. Receptfritt.

flukonazol J02AC03
FLUKONAZOL perorala kapslar, generiska alternativ.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Sekventiell behandling

estradiol + noretisteron G03FB05
NOVOFEM tablett

Kontinuerlig behandling

1:a hand
estradiol + medoxyprogesteron G03FA12
INDIVINA tablett

estradiol + noretisteron G03FA01
ACTIVELLE, CLIOVELLE med flera, tablett

2:a hand
Individuell kombination östrogen + gestagen

östrogen

estradiol G03CA03
FEMANEST tablett
ESTRADOT plåster

Transdermal behandling med estradiol förefaller, till skillnad från peroral medicinering, ge mindre negativ påverkan på hjärta och kärl och kan därför vara att föredra till kvinnor med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

gestagen

levonorgestrel G02BA03
MIRENA hormonspiral

medroxyprogesteron G03DA02
PROVERA tablett

noretisteron G03DC02
PRIMOLUT-NOR tablett

Östrogen för lokal behandling

Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer.

östradiol G03CA03
OESTRING vaginalinlägg
VAGIDONNA, VAGIRUX, VAGIFEM vaginaltablett, ingår ej i läkemedelsförmånen*

estriol G03CA04
OVESTERIN vaginalkräm, vagitorium

*Enligt FASS 2022-09-05

Alternativ lokal östrogenfri behandling

Recept- och hormonfria alternativ mot vaginal torrhet

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation