Rapportering av avvikelse

Rapportering görs för att förebygga olyckor och för att säkerställa att rutiner fungerar, inte för att fastställa skuld eller ansvarsfrågor. 

Även personer utanför flygplatsorganisationen kan meddela fel och synpunkter här!

Funktionella kakor är avstängda

Funktionen är avstängd eftersom du har valt att inte tillåta funktionella kakor. För att aktivera funktionen behöver du tillåta funktionella kakor.

Hantera kakor