Artriter

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

M13-P
Annan artropati och artrit

ICD-10-SE

M13.0
Polyartrit, ospecificerad
M13.9
Artrit, ospecificerad
M13.8
Annan specificerad artrit
M13.1
Monoartrit som ej klassificeras på annan plats

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation avser att underlätta den initiala bedömningen vid oklar artrit.

Om hälsotillståndet

Definition

Artrit innebär en inflammation i en eller flera leder och kan vara akut eller kronisk:

 • monoartrit – inflammation i 1 led
 • oligoartrit – inflammation i 2–4 leder 
 • polyartrit – inflammation i fler än 4 leder.

Utredning

Symtom

Klassiska symtom vid artrit är

 • ledsvullnad
 • ledömhet
 • värmeökning
 • smärta vid rörelse av leden
 • morgonstelhet.

Allmänna symtom som sjukdomskänsla, trötthet, viktminskning och nedsatt aptit kan förekomma.

Anamnes

 • Aktuella symtom – i leder och eventuellt andra organ 
 • Debut – snabb eller långsam
 • Duration 
 • Förekomst av trauma, fästingbett eller infektion
 • Hereditet för ledsjukdom 
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ledstatus – svullnad, värmeökning, rodnad, ömhet, deformitet, rörelseinskränkning
 • Hjärta 
 • Lungor 
 • Hud

Handläggning vid utredning

Initial utredning vid artrit grundas på klinisk bild, ledstatus (mono-, oligo- eller polyartrit) och förlopp. Förhöjda inflammationsparametrar (CRP, SR) är vanligt.

Fortsätt handläggningen enligt separat rekommendation utifrån misstänkt diagnos.

Klinisk bild vid monoartriter

 • Gikt – vanligen akut debut. Oftast nedre extremitet, särskilt stortåns grundled. Ofta rodnad och peri-artikulär svullnad. Episodiskt återkommande.
 • Septisk artrit – akut debut. Oftast infektionstecken och svår ledsmärta.
 • Pyrofosfatartrit – akut eller subakut debut, ofta spontanläkning inom 1–2 veckor. Större leder.

Klinisk bild vid oligoartriter

 • Reaktiv artrit – ofta debut 1–4 veckor efter infektion. Spontanläkning hos de flesta inom ett år. Asymmetrisk artrit i nedre extremitet. Förekommer även som monoartrit.
 • Psoriasisartrit – vanligen smygande debut. Typiskt i perifera och axiala leder. Hudpsoriasis. Psoriasisförändringar i naglar. Förekomst av daktylit?
 • Sarkoidosartrit – vanligen smygande debut med spontanläkning inom tre år. Typiskt i fotleder, inte sällan bilateralt. Ofta erytema nodosum.
 • Borreliaartrit – ofta efter sex månaders borreliasjukdom med inledande erytema migrans. Spontanläkning efter 1–3 veckor. Typiskt i större leder, särskilt knäled.

Klinisk bild vid polyartriter

 • Reumatoid artrit – vanligen smygande debut. Typiskt i små perifera leder, särskilt i händer och fötter. Mono- eller oligoartrit i sällsynta fall.
 • Psoriasisartrit – vanligen långsam debut. Typiskt i perifera och axiala leder. Hudpsoriasis.

Behandling

Behandling ges utifrån misstänkt diagnos.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-05-24
Godkänt av:
Nationella programområden reumatiska sjukdomar