Osteokalcin, S-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
Klinisk kemi
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Osteokalcin, benmarkör, benmetastas, ben-nybildning, ben-nedbrytning, benskörhet, bone-Gla-protein, markör-för-ben-nybildning, metabol-bensjukdom, osteoblastaktivitet, osteoblastprotein, protein-i-ben, omsättning-av-benvävnad