Hemoglobin, kolmonoxid, B-, B-COHb

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektronisk via VAS alt. pappersremiss. Provkod i VAS: COHb

Provtagning

Venblod i Na-heparinrör (mörkblå propp) art. nr. 11185.
Korken på röret får ej avlägsnas.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör utan gel, mörkblå, 5/4ml med Na-Heparin
      Art.nr: 11185

Provhantering

Hållbart: 24 timmar vid förvaring i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Icke-rökare    <1 % av total Hb

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Rökare har vanligen värden 1-5 % av total Hb.
Ljusabsorberande substanser (t ex kontrastmedel) i blodprovet kan störa analysen.
Cyanocobalamin ger falskt för höga värden.

Metod

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Sökord

hemoglobin, COHb, CO-intoxikation, Hb, Hb-CO, hemolytisk-anemi, intoxikation, kolmonoxid, kolmonoxidförgiftning, kolosförgiftning, rökning