Spektrofotometri, Celler och Protein, Csv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Csv-Spektrofotometri; alltid pappersremiss och remiss elektroniskt via VAS för Csv-Celler och Csv-Protein som ingår i analysen. Anamnes, insjuknandetid, provtagningstid och svarsmottagare ifylls fullständigt.

Provtagning

OBS! Meddela laboratoriet 15 min innan provtagning påbörjas.

Om patientens tillstånd tillåter bör man vänta med provtagningen minst 12 timmar efter symtomdebut för att med säkerhet kunna utesluta blödning.

Cerebrospinalvätskan tappas (gärna efter ett slaskrör) i 2 st sterila volymgraderade polypropenrör med gul skruvpropp, art. nr. 16580.

De två rören märks i provtagningsföljd.

Proverna skall sedan omedelbart föras till klin kem lab (inom 30 min).

Se även Provtagningsanvisningar för cerebrospinalvätska.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Vid normala absorbansvärden lämnas svaret ut med en kommentar. Vid patologiska/misstänkt patologiska svar bedöms därtill scanningkurvorna av läkare. Läkare finns i Sunderbyn dagtid vardagar för hela Norrbotten. Jourtid görs bedömningen i Umeå som besvarar med telefonsvar åtföljt av papperssvar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Csv-Spektrofotometri
Absorbans vid 415 nm <0,025 absorbansenheter.
Absorbans vid 455 nm <0,015 absorbansenheter.
Se utlåtande.

Csv-Celler
Erytrocyter: <300 x 10⁶/L

Leukocyter
Mononukleära <5 x 10⁶/L
Polynukleära <1 x 10⁶/L
Det kan normalt förekomma högre antal mononukleära leukocyter hos nyfödda och små barn.

Normalt är spinalvätskan klar och färglös.

Indikation

Misstanke / uteslutande av subaracnoidalblödning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Csv-Spektrofotometri
Prov som är kallare än rumstemperatur kan ge falskt för höga absorbansvärden.

Csv-Protein > 1 g/L ger förhöjd bakgrund och absorbansvärden (scanningkurva måste bedömas).

Förhöjd S-Bilirubin ger förhöjd absorbans i likvor.

Om inte provet centrifugeras inom 30 minuter, kan absorbans vid 415 (oxihemoglobin) öka vid stickblödning.

Om provet får stå i ljus kan absorbans vid 455 (bilirubin) bli falskt låg.

Csv-Celler
Vid stickblödning kan erytrocyter och leukocyter förekomma. Gammalt prov (mer än 30 minuter) kan orsaka sönderfall av blodkropparna.

Metod

Csv-Spektrofotometri
Spektrofotometri.

Csv-Celler
Hydrodynamisk fokusering (erytrocyter) och Flödescytometri (LPK).

Ackrediterad

Nej

Sökord

spektrofotometri, celler, celler-i-likvor, likvor, likvor-celler, likvorspektrofotometri, meningit, meningoencefalit, pigmentanalys, spinalvätska, subraknoidalblödning, B-Celler, cerebrospinalvätska