Cerebrospinalvätska, Provtagningsinformation

Rör och analys tas i angiven ordning (se rörnummer)!

Frågeställning: Meningoencefalit

ANALYS RÖR-NR RÖRTYP REMISS OCH LAB KOMMENTAR / OBS
Likvorodling 
(bakterier + svamp)
och
Meningit/encefalit panelPCR
(bakterier, virus + svamp)
och
Direkt mikroskopi
1 Sterilt rör med gul skruvpropp (polypropen, art. nr. 16580), minst 2 mL

Elektroniskt via VAS:

Mikrobiologilab i Sunderbyn

(VASkod likvor)

(VASkod PANMEN)

Ange om provet är taget från kateter/shunt.

OBS! Utanför det mikrobiologiska laboratoriets öppettid eller vid lång transport (>2 timmar) ska även 1 ml likvor sprutas i pediatrisk blododlingsflaska, PED-flaska (aerob) art. nr. 25172.

 

Csv-Glukos
och
Csv-Laktat
2 Na-fluorid-oxalat, grå propp (art. nr. 12607) minst 0,5 mL

Elektroniskt via VAS:
Glukos: Alla klin kem lab i länet.

 

Laktat: Klin kem lab i Gällivare och Sunderbyn

Ta S-Glukos samtidigt för jämförelse; gelrör, guldgul propp (art. nr. 12631).

 

Laktat skall vara laboratoriet tillhanda inom 15 minuter för centrifugering.

Csv-Celler
och
Csv-Protein
3 Sterilt rör av poly-propen med gul skruvpropp (art. nr. 16580), minst 2 mL Elektroniskt via VAS:
Alla klin kem lab i länet.

Csv-Celler: Provet till klin kem lab inom 30 minuter.

Vid beställning av Csv-Spektrofotometri, se nedan.

Virus(PCR; t.ex. EBV, adeno, HHV6, JCV/BKV (polyoma)
och
Antikroppar(serologi):
fr.a. HSV1/2, TBE
4

PCR;Sterilt rör med gul skruvpropp (art. nr. 16580) (poly-propen),
0,5 mL/virus

Serologi; blodprov vakuumrör med röd propp utan tillsats (art. nr. 11620) 0,5 mL. För liquor-”serologi”  sterilt rör polypropen med gul skruvpropp (art. nr. 16580) 0,5 mL

Pappersremiss:
PCR: klin.mikro "virus" Umeå

Serologi: klin.mikro "virus" Umeå fr.a. HSV1/2 (om neg PCR): parade sera(blod) +parade liquorprov(7-14 dagars intervall) men TBE till klin. mikro "blod och CSV" KS Solna ,1 serumprov (blod) för IgM-påvisning

 

Uppge anamnes – viruslab Umeå avgör vb.analysmetod och agens.

OBS! insjukningsdatum! Ange immundefekt!

 

Frågeställning: Subarachnoidalblödning

ANALYS RÖR-NR RÖRTYP REMISS OCH LAB KOMMENTAR / OBS

Csv-Spektrofotometri
Csv-Celler och Csv-Protein ingår

1 och 2

Två sterila rör av polypropen med gul skruvpropp (art. nr 16580), minst 2 mL

Pappersremiss:
Spektrofotometri:
Elektroniskt via VAS: Csv-Celler och Csv-Protein

Alla klin kem lab i länet.

Helst ska 12 timmar ha gått från symtomdebut! Ta gärna ett slaskrör före, om det räcker.

Märk rören enligt provtagningsföljd.

Viktigt för att kunna bedöma stickblödning.
Provet till klin kem lab inom 30 minuter.

 

Frågeställning: Oklar medvetandepåverkan

ANALYS

RÖR-NR

RÖRTYP

REMISS OCH LAB

KOMMENTAR / OBS!

Likvorodling
(bakterier + svamp)
och
Meningit/encefalit panelPCR
(bakterier, virus + svamp)

1

Sterilt rör med gul skruvpropp (polypropen) art. nr. 16580, minst 2 mL

 

Elektroniskt via VAS:

Mikrobiologilab i Sunderbyn

(VASkod likvor)

(VASkod PANMEN)

Ange om provet är taget från kateter/shunt.

Csv-Glukos
och
Csv-Laktat

2

Na-fluorid-oxalat, grå propp (art. nr. 12607),
minst 0,5 mL

Elektroniskt via VAS:
Glukos: Alla klin kem lab i länet.

Laktat: Klin kem lab i Gällivare och Sunderbyn.

Ta S-Glukos samtidigt för jämförelse; gelrör, guldgul propp (art. nr. 12631).

Laktat skall vara laboratoriet tillhanda inom 15 minuter för centrifugering.

Csv-Spektrofotometri
(Csv-Celler och Csv-Protein ingår)

3 och 4

Två sterila rör av polypropen med gul skruvpropp, art. nr. 16580), minst 2 mL

Pappersremiss:
Spektrofotometri:
Alla klin kem lab i länet.

 

Provet till klin kem lab inom 30 minuter.
Märk rören enligt provtagningsföljd.

Viktigt för att kunna bedöma ev. stick-blödning.

Virus/Mykoplasma(odling/PCR)

5

Sterilt rör med gul skruvpropp (poly- propen) art. nr. 16580,
0,5 mL/virus

Pappersremiss:
Viruslab i Umeå

Uppge anamnes – viruslab avgör analysmetod och agens. Glöm ej insjuknings- datum och ev.immun- defekt.

 

Frågeställning: Blod-hjärnbarriärskada/intratekal proteinsyntes

ANALYS

RÖR-NR

RÖRTYP

REMISS OCH LAB

KOMMENTAR / OBS!

Csv-Proteinfraktioner
(Proteinelektrofokusering)

1

Sterilt rör av polypropen med gul skruvpropp, art. nr. 16580, 2,5 mL

Pappers-/konsult-remiss.
Karolinska universitetslaboratoriet.

Serumprov ska tas samtidigt för jämförelse; gelrör, guldgul propp, art. nr. 12631.

Märk båda rören ”Csv-Proteinfraktioner”.

Ange diagnos och frågeställning.

 

Frågeställning: Neuroborrelios

ANALYS

RÖR-NR

RÖRTYP

REMISS OCH LAB

KOMMENTAR / OBS!

Borrelia ”serologi”
(för påvisande av intratekal a.k.-produktion).

1

Sterilt rör med gul skruvpropp, art. nr. 16580 (polypropen) minst 
1 mL.

Pappersremiss:
Mikrobiologi lab i Umeå

Serumprov måste tas samtidigt för jämförelse; gelrör, guldgul propp, art. nr. 12631.

Ange anamnes, om känt fästingbett, var? Ev. antibiotikabehandling.
Insjukningsdag!

Csv-Celler

2

Sterilt rör av polypropen med gul skruvpropp (art. nr. 16580)
minst  2 mL

 

Elektroniskt via VAS:
Alla klin kem lab i länet

Provet till klin kem lab inom 30 minuter.

 

Frågeställning: Malignitet

ANALYS

RÖR-NR

RÖRTYP

LABREMISS

 

KOMMENTAR / OBS!

Likvor, cytologi

1

Sterilt rör av poly-propen med gul skruvpropp (art. nr. 16580), 0,5-1 mL

 

Elektroniskt via VAS:
Pat/Cyt.lab

 

 

 

Provtagning

Provtagningsmaterial

  • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S

   Art.nr: 16580

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

   Art.nr: 12631

  • Blododlingflaska BacTec PEDS PLUS/F 50V

   Art.nr: 25172

  • Vakuumrör utan gel, grå, 5/2ml med Na-Fluorid/oxalat

   Art.nr: 12607

  • Vakuumrör Serum utan gel, röd, 5/4ml,m koagulationaktivator

   Art.nr: 11620

Sökord

cerebrospinalvätska provtagningsanvisning LP lumbalpunktion lathund spinalvätska likvor liqvor