Faktor XII, P-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk kemi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

 

Sökord

faktor-XII koagulationsfaktor Hageman-faktor trombosbenägenhet trombos APTT koagulationsfaktorbrist blödningsutredning koagulation