Neuronspecifikt enolas (NSE), S-

Analyserande laboratorium

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Provtagningsanvisning

Sökord

Neuronspecifikt, enolas, NSE, Feokromocytom, neuroblastom, småcellig lungcancer