Retikulocyter, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: retic) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila kork), art. nr. 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

36-112 x 109/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Sängläge ger 5-10 % lägre värden.

Metod

Fluorescens (med avseende på RNA)

Ackrediterad

Nej

Sökord

retikulocyter, anemi ,aplastisk-anemi, benmärgstransplantation, blodstatus, erytrocytbildning, erytrocytförstadie, erytropoes, erytropoetin, retikulocytos, retic