Lysosomala enzymer, B-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet
Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS)
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Lysosomala-enzymer arylsulfatas-A aspartylglukosaminidas alfa-fukosidas fukosidas-alfa galaktocerebrosidas alfa-galaktosidas galaktosidas-alfa beta-galaktosidas galaktosidas-beta alfa-glukosidas glukosidas-alfa beta-glukosidas glukosidas-beta beta-glukuronidas glukuronidas-beta hexosaminidas-A hexosaminidas-a-b alfa-iduronidas iduronidas-alfa alfa-mannosidas mannosidas-alfa