Lysosomala enzymer, B-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet
Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS)
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Lysosomala-enzymer, arylsulfatas-A, aspartylglukosaminidas, alfa-fukosidas, fukosidas-alfa, galaktocerebrosidas, alfa-galaktosidas, galaktosidas-alfa, beta-galaktosidas, galaktosidas-beta, alfa-glukosidas, glukosidas-alfa, beta-glukosidas, glukosidas-beta, beta-glukuronidas, glukuronidas-beta, hexosaminidas-A, hexosaminidas-a-b, alfa-iduronidas, iduronidas-alf, alfa-mannosidas, mannosidas-alfa