Vancomycin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn och Gällivare

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: vancom) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i rör med gel, art. nr. 12631 eller kapillärblod (mikrotainer med gel) art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
14 dygn i frys (avhällt serum).

Svarsrutiner

Dygnet runt alla dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Riktvärden

Dalvärde

 ≥ 15 - < 20 mg/L

Toppvärde

< 50 mg/L

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Prover innehållandes heterofila antikroppar kan få falskt låga resultat på vankomycin.

Metod

PETINIA-analys

Ackrediterad

Ja

Sökord

Vancomycin, antibiotika, infektion, Vancocin, antibiotikakoncentration, stafylokock, enterokock, Vankomycin, vancom