CA 125, Cancerantigen 125, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: CA125) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Centrifugerat prov hållbart:
Gelrör: 5 dygn i kyl.
Avhällt serum: 6 månader i frys. Frys endast en gång.

Svarsrutiner

Analyseras 2 dagar per vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

<35 kU/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kraftig lipemi (S-Trig >22 mmol/L) kan ge felaktiga analysresultat.

Provet bör inte tas tidigare än 8h efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. >5 mg/dag).

Metod

Elektrokemiluminicens, immunlogisk

Ackrediterad

Nej

Sökord

CA125, Cancerantigen-125, tumörmarkör