ACE, Angiotensinkonverterande enzym, Csv-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratorium
Klinisk kemi
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

ACE, angiotensinkonventerande-enzym, likvor, liqvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska