ACE, Angiotensinkonverterande enzym, Csv-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratorium
Klinisk kemi
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

ACE angiotensinkonventerande-enzym likvor liqvor spinalvätska cerebrospinalvätska