Proteinfraktioner, Csv-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
Klinisk kemi
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

proteinfraktioner proteinelektrofokusering albumin barriärskada blodhjärnbarriär demensutredning elfores likvor proteinelektrofores spinalvätska cerebrospinalvätska IgG immunglobulin-G abscess elektrofores Guillain-Barre's-syndrom meningoencefalit MS multipel-skleros SLE spinalelektrofores albuminkvot IgG-index albumin-i-spinalvätska-i-förhållande-till-albumin-i-serum avflödeshinder-för-likvor cerebral-ischemi cerebrovaskulära-skador hjärnblödning hjärntumör skalltrauma