Proteinfraktioner, Csv-

Analyserande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
Klinisk kemi
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

proteinfraktioner, proteinelektrofokusering, albumin, barriärskada, blodhjärnbarriär, demensutredning, elfores, likvor, proteinelektrofores, spinalvätska, cerebrospinalvätska, IgG, immunglobulin-G, abscess, elektrofores, Guillain-Barrés-syndrom, meningoencefalit, MS, multipel-skleros, SLE, spinalelektrofores, albuminkvot, IgG-index, albumin-i-spinalvätska-i-förhållande-till-albumin-i-serum, avflödeshinder-för-likvor cerebral-ischemi, cerebrovaskulära-skador, hjärnblödning, hjärntumör, skalltrauma