Calcium, joniserat, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS alt pappersremiss. Provkod i VAS: Cajon

Provtagning

Venblod i gelrör (art. nr. 12631). Ej trombinrör.
Ta provet med minsta möjliga stas, undvik pumpning med handen.
Röret måste fyllas helt.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

Provhantering

Centrifugeras inom 2 timmar i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Proppen får inte avlägsnas före analys.
Hållbart: 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

1,15 - 1,33 mmol/L.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hemolys ger falskt låga analysresultat

Metod

Potentiometri, jonselektiv

Ackrediterad

Ja

Sökord

calcium-joniserat, D-vitaminbrist, endokrin-sjukdom, epilepsibehandling, hyperkalcemi, hyperparathyreoidism, hypokalcemi, hypoparathyreoidism, joniserat-calcium, kalcium, kalk, litiumbehandling, malabsorption, myelomatos, njursjukdom, sarkoidos, skelettsjukdom, uremi, Cajon