Kromosomanalys, hematologi

Analyserande laboratorium

Norrlands universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk genetik
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Kromosomanalys hematologi, Genetik, odlade celler, transportrör, kromosomanalys hematologi, förvärvad kromosomavvikelse, benmärg, bm, cytogenetik, cytogenetisk analys, akut leukemi, akut lymfatisk leukemi, ALL, akut myeloisk leukemi, AML, akut promyelocytleukemi, APL, kronisk myeloisk leukemi, KML, KMML, myelodysplastisk syndrom, MDS, metafas FISH Akut Promelocyt Leukemi Promelocytleukemi Kromosomanalys benmärg