PTH P-, Parathyreoideahormon

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: PTH) alt pappersremiss.

Provtagning

PLASMA
Venblod (art. nr. 12131) eller kapillärblod i EDTA rör (art. nr, 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 dygn, avskiljes plasma och transporteras fryst. Hållbart: 2 dygn i kyl.
Avhälld plasma: 6 månader i frys

Svarsrutiner

Analyseras dagligen

Referensintervall/Beslutsgräns

1,8 - 11 pmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Ingen korsreaktivitet med PTHrP.

Korsreagerar 82% med peptidfragment PTH 7-84.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

PTH, parathyreoideahormom, bisköldkörtelhormon, D-vitaminbrist fosfatomsättning, hypercarciuri, hyperfosfaturi, hyperkalcemi, hyperparathyreoidism, hypofosfatemi, hypokalcemi, kalciumnivå, kalciumomsättning, magnesiumomsättning, njurinsufficiens, parathyreos, parathormon, paratyrin