Bensodiazepiner, U- screen

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: UbensQ) alt pappersremiss

Provtagning

Stickprov, gärna morgonurin, i vacutainerrör med beige propp (art. nr. 28333). Helst 2 rör á 11 mL väl blandad urin.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Hållbart: 3 dygn i kyl 2-8°C.
Om analysen ej utföres inom 3 dygn skall urinprov frysas -20 °C eller kallare.
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 500 x g.

Positivt prov skickas på begäran för verifiering till annat laboratorium.
Positiva urindroger sparas i frys i två månader.

Rutiner kring analys av urindroger.

Svarsrutiner

3ggr/vecka, normalt måndag, onsdag och fredag. Möjlighet till akutanalys finns efter överenskommelse med lab.

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisbart/Ej påvisbart.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

På grund av stora kemiska strukturskillnaderna för bensodiazepinderivat och dess metaboliter varierar känsligheten mycket beroende på preparat. Vid misstanke om interferens kan laboratoriet kontaktas men vid tveksamheter rekommenderas verifiering.

Metod

Enzymatisk, immunologisk.

Ackrediterad

Nej

Sökord

bensodiazepiner, droger, intoxikation, missbruk, narkotika, urindrog, benzo, UbensQ