Urindroger, rutiner kring analys av

Screening av urindroger enligt nedanstående analyseras på instrument på klin kem lab i Sunderbyn.
Samtliga analyser beställs separat, men kan beställas från samma rör (2 vacutainerrör med beige propp, art. nr. 28333). Vid VAS-beställning skrivs etiketten ut två gånger eller från pappersremiss används två urinetiketter.
Resultat besvaras med "Ej påvisbart" eller "Påvisbart". Om tveksamhet uppstår om provet är sant eller falskt positivt, ska verifiering göras. Positiva prover sparas två månader. Om verifiering önskas, kontakta lab. Provet skickas då till Umeå för verifierande analys med en annan metod.

 

Drog

Cut-off

VAS-kod

U-Amfetaminer screen

500 μg/L

UamfeQ

U-Bensodiazepiner screen

200 μg/L

UbensQ

U-Buprenorfin screen

5 μg/L

Ubupr

U-Cannabinoider THC screen

25 μg/L

UcannQ

U-Opiater screen

300 μg/L

UopiaQ

U-Tramadol screen

200 ug/L

Utram


Amfetaminer
 påvisar utöver amfetamin även metamfetamin. Viss korsreaktion sker också med MDMA (Ecstasy), MDA men det krävs något högre koncentrationer för att det ska ge utslag.

U-Kreatinin behöver inte beställas separat utan ingår alltid p.g.a. intygskrav. Mätning av kreatininkoncentrationen används för att upptäcka urinprov som på grund av utspädning riskerar att testa falskt negativt. Ett utspätt urinprov ska dock inte likställas med ett positivt drogtest, eftersom det kan finnas andra orsaker än avsiktlig manipulation till en låg kreatininkoncentration.

Prover till andra laboratorier

Prover som analyseras utanför Region Norrbotten ska ha egen remiss och egna rör enligt mottagande laboratoriums provtagningsanvisningar, annars kan provet inte skickas vidare.

Kokain och Metadon analyseras i Umeå, NUS Remiss 3. Alla positiva prover verifieras.

U-missbruksläkemedel och växtdroger, Dextropropoxifen och Oxykodon samt Spice-metaboliter analyseras vid Klinisk farmakologi, KS. Remisser beställs via KS.

Transportstyrelsens läkarintyg

Observera att Kokain inte är ett obligatoriskt prov, se TSFS 2012:19, Kap 12, §11 och 12. De angivna droganalyserna i intyget är endast förslag. Positiva prover ska alltid verifieras. Observera att här gäller att U-Kreatinin ska vara över referensvärdet för att ett negativt prov ska ha bevisvärde.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333