Tramadol, screen U-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Utram) alt pappersremiss

Provtagning

Stickprov, gärna morgonurin, i vacutainerrör med beige propp, art. nr. 28333. 
Helst 2 rör á 11 mL väl blandad urin.

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Hållbarhet: 3 dygn i kyl 2-8°C.
Om analysen ej utföres inom 3 dygn skall urinprovet frysas -20 °C eller kallare.
Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 500 x g.

Positivt prov skickas på begäran för verifiering till annat laboratorium.
Positiva urindoger sparas i frys i två månader.

Rutiner kring analys av urindroger

Svarsrutiner

3 ggr/vecka, vanligtvis måndag, onsdag och fredag. Möjlighet till akutanalys finns efter överrenskommelse med lab.

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisbart/Ej påvisbart.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Stora variationer föreligger mellan olika kemiska substansers korsreaktivitet och därmed påverkan på analysresultaten. Vid misstanke på interferens kan laboratoriet kontaktas men vid tveksamheter rekommenderas verifiering.

Metod

Enzymatisk, immunologisk.

Ackrediterad

Nej

Sökord

tramadol, Tradolan, Tiparol, Nobigan, droger, intoxikation, missbruk, narkotika, urindrog, Utram