Bilirubin, konjugerat, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: bilk) alt pappersremiss

Provtagning

Venblod i rör med gel (art. nr. 12631) alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) 
eller trombinrör (art. nr. 20507).

 

 

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Ljuskänsligt, varför ev. tilläggsbeställning skall ske inom 2 timmar.

Hållbarhet: 
4 timmar ljusskyddat i rumstemperatur.
7 dagar i kyla i rör med kork.
3 månader i frys (avhällt serum).

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

>18 år < 8,6 µmol/L
13-17 år < 12,2 ”
8-12 år < 5,7 ”
6 mån-7 år < 3,6 ”
1-6 mån < 5,1 ”
< 1mån < 10 ”

 

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Direkt solljus under 1 timme sänker total bilirubin med 50 %.
Inomhusljus under 2-3 timmar sänker total bilirubin signifikant.

Hemolys ger falskt låga värden.

Indocyaningrön, ICG (kontrastmedel) ger falskt för höga värden.

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Nej

Sökord

Bilirubin, ikterus, kolestatisk-sjukdom, gallsten, lever, gallvägsstas, bilk