Järn, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: järn) alt pappersremiss.

Provtagning

Morgonprov (före kl. 10) rekommenderas.
Järntabletter skall ej tas provtagningsdagens morgon.
Kombinationsanalys med S-Transferrin.
Venblod i gelrör (art. nr. 12631), alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066) eller trombinrör (art. nr. 20507).

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras inom 4 tim i 5 min 22°C vid 2400 x g.

Hållbart:
7 dygn i kyla.
12 månader i frys (avhällt serum)

Tilläggsbeställning kan göras för venblod inom 8 timmar för gelrör och 4 timmar för trombinrör.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

>18 år

9 - 34   µmol/L

12-18 år

5 - 34

0-11 år

5 - 28

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Behandling med järnbindare såsom Desferal (deferoxaminmesylat) kan ge falskt för låga värden.

Metod

Spektroskopisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

Järn, anemi, Fe, hemokromatos, järnbrist, järnförgiftning, järnintoxikation