Organiska syror, U-

Analyserande laboratorium

Karolinska universitetslaboratoriet
CMMS
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Organiska-syror, Acetylaspartat, Hydroxy-3-metylglutarat, Glycerat, Hydroxypropionat, Glykolat, Isovalerylglycin, Hydroxyglutarat, Metylcitrat, Glutarat Metylglutakonat, Homogentisat, Metylglutarat, Hydantoin-5-propionat, Metylkrotonylglycin, Hydroxyglutarat, Metylmalonat, Hydroxyglutarat, Mevalonat, HVA, VMA, mitkondriell sjukdom