Organiska syror, U-

Analyserande laboratorium

Karolinska universitetslaboratoriet
CMMS
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Organiska-syror Acetylaspartat Hydroxy-3-metylglutarat Glycerat Hydroxypropionat Glykolat Isovalerylglycin Hydroxyglutarat Metylcitrat Glutarat Metylglutakonat Homogentisat Metylglutarat Hydantoin-5-propionat Metylkrotonylglycin Hydroxyglutarat Metylmalonat Hydroxyglutarat  Mevalonat HVA VMA mitkondriell sjukdom