CA 19-9 Cancerassocierat antigen 19-9, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: CA19-9) alt pappersremiss

Provtagning

Serum: Venblod i gelrör, art. nr. 12631.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.

Centrifugerat prov hållbart:

Gelrör: 14 dygn i kyl.

Avhällt serum: 3 månader i frys. Frys endast en gång.

Svarsrutiner

Analyseras 2 dagar per vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna <34 kE/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Provet bör inte tas tidigare än 8h efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. >5 mg/dag).

Metod

Elektrokemiluminicens, immunlogisk

Ackrediterad

Nej

Sökord

CA 19-9 cancerassocierat antigen, CA-19-9, gallgångscancer, pakreascancer, tumörmarkör, vävnadsmarkör, CA19-9, CA 19 9