Ferritin, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: ferri) alt pappersremiss

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör (art. nr. 12631) eller trombinrör (art. nr. 20507), alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Centrifugerat prov hållbart:
Gelrör: 7 dygn i kyla.
Avhällt serum: 12 månader i frys

Svarsrutiner

Måndag – fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

Kvinnor 18- 60 år:

8 - 228 µg/L

Kvinnor >60 år:  

13 - 300  ”

Män ≥18 år:

20 - 318  ”

Flickor : 14-<19 år:

6-67        ”

Pojkar: 16-<19 år:

11-172    ”

Pojkar 14-<16 år:

13-83      ”

5-<14:

14-79      ”

1-<5 år:

5-100      ”

6 mån-<1 år:

8-182      ”

15 dagar-<6 mån:

14-647    ”

4-<15 dagar:

100-717  ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vissa typer av antikroppar i patientprovet kan störa analysen.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

Ferritin, akutfasprotein, anemi, hemokromatos, järnbrist, järndepåer, järninlagringssjukdom, järnstatus, levercellskada, transfusionshemosideros, ferri