HLA klass I, II, B-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Blodcentralen
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning
HLA klass I, typning

HLA klass II, typning

Sökord

HLA, HLA-klass-I, HLA-klass-II, HLA-typning, benmärgstransplantation, stamcellstransplantation, transplantation, vävnadstypning