HLA klass I, II, B-

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Blodcentralen
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning
HLA klass I, typning

HLA klass II, typning

Sökord

HLA HLA-klass-I HLA-klass-II HLA-typning benmärgstransplantation stamcellstransplantation transplantation vävnadstypning