IgG, Immunglobulin G, S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: IgG) alt pappersremiss.
S-IgG ingår i S-Proteinelektrofores (provkod: elfo) och S-akutfasproteiner (provkod: AfasP) men kan också beställas separat

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 grader C  vid 2400 x g.

Hållbarhet: 
7 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i kyla, och avhällt serum 6 månader i frys.

Svarsrutiner

Måndag-fredag dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Vuxna

6,7 - 14,5 g/L

10 - 17  år

6,6 - 15,3

4 - 9  ”

5,4 - 13,6

1 – 3  ”

3,2 - 11,5

2 veckor -12 mån

1,1 - 7,0

0-14 dagar

3,2 - 14,1  

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

På grund av interferens från fibrinogen är EDTA-rör inte godkända för användning till den här analysen. Prover som innehåller onormala monoklonala antikroppar kan interferera med analysresultaten.

Metod

Immunoturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

IgG, akutfas, immunglobulin-G abscess, elektrofores, hepatit, hypergammaglobulinemi, hypogammaglobulinemi, M-komponent, SLE elfo