MuSK-antikroppar (muskelspecifik tyrosinkinasreceptor)

Analyserande laboratorium

Klinisk Immunologi L2:01
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Provtagningsanvisning

Sökord

MuSK, myastenia-gravis-autoantikropp, tyrosinkinasreceptor, muskelspecifik-receptor